Diensten

Van procesbegeleiding tot heidagen. Het behoort allemaal tot mijn dienstenportefeuille. Maar belangrijker dan de vorm van de dienstverlening zijn de thema’s waarin mijn kracht ligt.

Doelgroepen

Diensten

Thema's

Doelgroepen

Mijn diensten zijn bedoeld voor allen die bij het kerkelijk leven van vandaag betrokken zijn: beroepskrachten, kerkelijk kader (ambtsdragers), (groepen) vrijwilligers en gemeenteleden. En voor mensen die op het breukvlak van kerk en samenleving actief zijn.

Diensten

Ik richt mij op de kennis en de kracht die in kerken en onder vrijwilligers aanwezig is en kijk naar wat een kerkelijke gemeente werkelijk nodig heeft. Bezielend, ondersteunend en ontzorgend. Niet altijd direct met een kant-en-klare oplossing, maar wel altijd met een nieuwe kijk op toekomstmogelijkheden en met nieuwe energie. Zo kan ik ingezet worden voor: - adviestrajecten en procesbegeleiding; - leiding geven aan veranderingsprocessen; - interim werkzaamheden in de plaatselijke gemeente; - waarderende gemeente-opbouw; - training, coaching en intervisie,; - workshops, ‘hei-dagen’ en lezingen;

Thema

Misschien belangrijker dan de vorm van mijn dienstverlening, zijn de thema’s die mijn kracht vormen. Dat zijn ‘traditionele’ kerkelijke thema’s als visie en beleid, diaconaat, pastoraat, missionair gemeente zijn en oecumene. Maar meer dan dat: - bezinning en bezieling rond levensvragen en identiteit; - verbinden, samenwerken en teambuilding; - vernieuwen en pionieren, met andere ogen kijken en creatief zoeken naar nieuwe wegen.