Persoonlijk

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden vormen vaak een belangrijke sleutel tot succesvolle samenwerking. Eigenschappen en vaardigheden die ik graag ten volle inzet om trajecten tot tevredenheid af te ronden. Lees hieronder hoe relaties, met wie ik heb mogen samenwerken, mij typeren.

Energiek

Empathisch

Creatief

Anderen over mij
“Lydia is een creatieve en vindingrijke begeleider van veranderprocessen waarin 'spirit' nodig is en waarin groepen het aan willen durven om nieuwe wegen in te slaan.

“Lydia is bevlogen in haar visíe om de 'kerk van de toekomst’ zichtbaar te maken. Een kerk die open staat in en naar de samenleving, maar die ook pastorale zorg en onderlinge verantwoordelijkheid uitstraalt”

“Heel mooi is het om te zien hoe jij verbinding legt met en tussen mensen; mensen die heel verschillend zijn ook in hun religieuze / kerkelijke opvattingen”

Enthousiast word ik van situaties waarin ik mag inspireren, van processen waarin 'spirit' nodig is, waarin ik de kar kan trekken en mag ontwikkelen. Dankzij een ruime hoeveelheid energie en positieve overtuiging kan ik daarin meeslepend, volhardend en doelgericht zijn. Echter zonder de verdieping of de zorgvuldigheid uit het oog te verliezen. Want juist ook door je te láten inspireren door het geloof - via stilte, meditatie, bezinning - krijg je immers nieuwe energie...

In alles zoek ik het goede en het positieve: in mensen, in relaties, in oude en nieuwe situaties. Dat begint met intens luisteren, ook naar wat er niet gezegd wordt. En dan proberen verbindingen te leggen, hoe groot de verschillen ook lijken. Met vertrouwen geven en vragen. En met het juiste woord op het juiste moment. Bij zulke processen ben ik met hart en ziel betrokken en trek ik graag mee op, coöperatief, trouw, als geloofsgenoot en reisgenoot.

Met een museumopleiding als achtergrond ligt creativiteit voor de hand. Dat gaat echter verder dan verrassende werkvormen of materialen. Creativiteit wil ook zeggen: ontregelen, dingen op hun kop zetten, mensen op het verkeerde been zetten en situaties van een andere kant bekijken. Creativiteit geeft je de vaardigheid land en water te scheiden, in te spelen op nieuwe situaties en grenzen te verleggen. Maar creativiteit betekent ook: reflecteren en je gevoel durven laten spreken. Zo kom je tot vernieuwing.