Lydia Roosendaal

Kerkadvies en gemeentebegeleiding

Bent u met uw gemeente op zoek naar nieuwe perspectieven of oude waarden? Naar samenwerking of verbinding? Naar vitaliteit of nieuw beleid?


Mijn naam is Lydia Roosendaal. Ik ben werkzaam als zelfstandig gemeentebegeleider voor (wijk)gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland. Mijn kracht is het ondersteunen van processen en ontwikkelingen die nodig zijn om de rol van de kerk in deze tijd en samenleving te hervinden. Met geloof en spiritualiteit als onvervreemdbare elementen. 


In mijn bagage heb ik de nodige opleidingen en een rijke schakering aan werkervaring. Maar bovenal beschik ik over energie, creativiteit én geloof om het goede te behouden en dit te verbinden met nieuwe uitdagingen. 


Op deze website kunt u mij beter leren kennen – ik leer u graag kennen!


 


Bezinnen • Verbinden • Vernieuwen

Bezinnen

Bezinnen

1 januari 2023

Elke daad is een daad van geloof. Bezinning, inspiratie en spiritualiteit zijn voor mij onlosmakelijk verbonden aan ieder advies- of begeleidingstraje...

Verbinden

Verbinden

1 januari 2023

‘Verbinden’ – dat is waar ik voor sta en ga. Het verbinden van de Bijbelverhalen met de tijd en de samenleving van nu, het verbinden van mensen met el...

Vernieuwen

Kijken met nieuwe ogen

1 januari 2023

Toekomst creëren doe je met elkaar door met nieuwe ogen te kijken naar de gemeente. Kijken met de ogen van verlangen in plaats van kijken vanuit het t...

Dienstverlening

Een vruchtbare samenwerking verdient een betrouwbare basis. U leest hier hoe dit fundament eruit ziet: welke diensten ik concreet kan aanbieden, welke expertise ik heb opgebouwd en volgens welke zakelijke afspraken ik graag werk.

01
Diensten

Van adviestrajecten tot heidagen. Het behoort allemaal tot mijn dienstenportefeuille. Maar belangrijker dan de vorm van de dienstverlening zijn de thema’s waarin mijn kracht ligt.

02
Expertise

Opleiding en trainingen vormden het fundament. Mijn expertise heeft zich verbreed en verdiept in talloze projecten. Kennis en best practices die ik graag met u deel.

03
Werkwijze

Constructief en succesvol samenwerken kan niet zonder enkele zakelijke afspraken. Ik houd het graag eenvoudig en transparant.

Persoonlijk

Persoonlijke eigenschappen en vaardigheden vormen vaak een belangrijke sleutel tot succesvolle samenwerking. Eigenschappen en vaardigheden die ik graag ten volle inzet om trajecten tot tevredenheid af te ronden. Lees hieronder hoe relaties, met wie ik heb mogen samenwerken, mij typeren.

01
Energiek

Enthousiast word ik van situaties waarin ik mag inspireren, van processen waarin ‘spirit’ nodig is, waarin ik de kar kan trekken en mag ontwikkelen.

02
Empathisch

In alles zoek ik het goede en het positieve: in mensen, in relaties, in oude en nieuwe situaties. Dat begint met intens luisteren.

03
Creatief

Met een museumopleiding als achtergrond ligt creativiteit voor de hand. Dat gaat echter verder dan verrassende werkvormen of materialen.

Wat mij bezig houdt...

 

Blog

Kunstwerk – Netwerk

14 februari 2017

Een netwerkdag voor zzp-ers op het Landelijk Dienstencentrum. We maken kennis met ‘gemeentecontacten’ en het kennisplein. We horen over de (nieuwe) su...

Blog

De Velsertunnel

16 januari 2017

De Velsertunnel, gebouwd in mijn geboortejaar en geboorteplaats, wordt vandaag na verbouwing weer geopend. Als tiener heb ik geprobeerd deze mooie ont...

Blog

Terugkijken en vooruit kijken

9 januari 2017

Nog een keer kwamen we als gemeenteadviseurs van de Protestantse kerk bij elkaar. Veel onderling gesprek over wat was en wat ons te wachten staat. Maa...

Blog

Visitekaartjes

8 januari 2017

Mijn visitekaartjes in verschillende aquarelkleuren.

Blog

Broche – persoonlijk en uniek

6 januari 2017

De broche die ik gekozen heb als ‘logo’ is persoonlijk en uniek. Het vertelt iets over de kijk die ik heb op het werken in de kerk. In een eerste oogo...

Blog

Tussen Hemel en aarde

6 januari 2017

Met elk blad dat valt, valt meer licht op de aarde, komt meer uitzicht vrij. Met elk blad dat valt, staan wij scherper getekend, valt meer hemel ons b...

Blog

Het water stroomt altijd weer anders

2 januari 2017

Met dit beeld van de moderne Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone heb ik afscheid genomen van het tienjarig dienstverband binnen de PKN. Met daarbij ...