Blog, Kunst en Cultuur

Een netwerkdag voor zzp-ers op het Landelijk Dienstencentrum. We maken kennis met ‘gemeentecontacten’ en het kennisplein. We horen over de (nieuwe) subsidiemogelijkheden om vooral vernieuwing in de gemeenten een impuls te geven. Onder het kunstwerk ‘netwerk’ in het plafond ontmoeten we elkaar, oude en nieuwe contacten. Goed om er geweest te zijn met het oog op de dienstverlening aan de gemeenten.

0