Expertise

Opleiding en trainingen vormden het fundament, maar expertise verbreed en verdiept zich in talloze projecten. Kennis en best practices die ik graag met u deel.

Opleiding

en scholing

Werkervaring

en projecten

Netwerken

Meer weten? Download hier mijn CV in .pdf formaat.

Opleiding en scholing

Geworteld en gevormd in de museumwereld behaalde ik in 1992 het diploma HBO Theologie A (gemeente-opbouw) en in 1999 HBO Theologie B (Godsdienst/Pastoraal Werk). Sinds 1996 beschik ik over het testimonium kerkelijk werker.


De afgelopen jaren zijn mijn vaardigheden uitgebreid dankzij onder andere: • curriculum Waarderende gemeente-opbouw

 • training ‘Beïnvloedingsvaardigheden in adviesrelaties’

 • training ‘Train de trainer’ voor het schrijven én geven van trainingen

 • cursus Geestelijke Begeleiding

 • trainingen conflicthantering

 • homiletische en liturgische vorming

Werkervaring en projecten

Tot 1 oktober 2016 was ik als gemeenteadviseur in dienst van de Dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk voor advisering, (proces)begeleiding, coaching en training van vrijwilligers. Om deze expertise in te kunnen blijven zetten, startte ik mijn eigen bureau Lydia Roosendaal Kerkadvies en Gemeentebegeleiding. Om feeling te houden met de praktijk in de plaatselijke gemeente, werkte ik achtereenvolgens daarnaast ook • als missionair werker

 • als jeugdwerker voor jong en ouden

 • als pastoraal werker


Sinds 2023 werk ik fulltime voor mijn eigen bureau.

Daarnaast voel ik me sterk bij projecten op het breukvlak van kerk en samenleving. Zoals recent • ‘Kerk in de buurt’ – diaconaal-missionaire initiatieven

 • Project ‘in gesprek met de middengeneratie’ (mensen die op afstand van de kerk leven)

 • Huiskamerproject Oekraïense vluchtelingen

 • Vitaal en duurzaam kerkzijn, een netwerk van kerkplekken in een grote stad of op het platteland

 • Trainingen ‘uitvaartbegeleiding door gemeenteleden’, gericht op nabestaanden die niet (meer) betrokken zijn bij de kerk

 • ‘Feest van de Geest’, verbinding tussen kunstenaars en kerk

 • ‘Vurig Fietstheater’, organisatie en schrijven van heiligenmonologen;

 • Kerkennacht, de ontwikkeling en uitvoering van een creatief idee;

 • Vieringen en meditaties op wijkgrens-overstijgende plekken;

 • Coaching van vrijwilligers van een voedselbank.

Netwerken

Ik ben lid van enkele professionele netwerken: • Kerkadviesteam

 • Netwerk Waarderende gemeenteopbouw


Binnen deze netwerken is er aandacht voor samenwerking, kennisopbouw en kwaliteitsverbetering. Bovendien garanderen de netwerken aan opdrachtgevers continuïteit in geval van ziekte.


Verder deel ik graag de kennis en ervaringen uit andere netwerken waarvan ik deel uit maak: • Werkverband Kerkelijk Opbouwwerk

 • Vrouwentheologencafé Gouda en omgeving

 • Missionair netwerk ‘Op goed gerucht’

 • Beraad grote steden