Verbinden

‘Verbinden’ – dat is waar ik voor sta en ga. Het verbinden van de Bijbelverhalen met de tijd en de samenleving van nu, het verbinden van mensen met elkaar en met hun idealen, het verbinden van de kerk met andere kerken, leef- en geloofsgemeenschappen of met de buurt…

0

Vernieuwen
Toekomst creëren doe je met elkaar door met nieuwe ogen te kijken naar de gemeente. Kijken met de ogen van verlangen in plaats van kijken vanuit het tekort. Waarderen wat er al is en werkt in plaats van trekken aan een dood paard, creatief zoeken naar (nieuwe) wegen in verbinding met het eigene, de inspiratie en de kracht van de gemeente. Vernieuwen sluit zo aan bij wat past bij de gemeente zelf en haar geschiedenis. Vernieuwen langs de weg van het verbinden en bezielen. Waarderende gemeenteopbouw werkt vanuit deze houding, het genereert energie en biedt een nieuwe kijk op toekomstmogelijkheden van de gemeente.
0