Blog, Kunst en Cultuur

Een netwerkdag voor zzp-ers op het Landelijk Dienstencentrum. We maken kennis met ‘gemeentecontacten’ en het kennisplein. We horen over de (nieuwe) subsidiemogelijkheden om vooral vernieuwing in de gemeenten een impuls te geven. Onder het kunstwerk ‘netwerk’ in het plafond ontmoeten we elkaar, oude en nieuwe contacten. Goed om er geweest te zijn met het oog op de dienstverlening aan de gemeenten.

0

De Velsertunnel, gebouwd in mijn geboortejaar en geboorteplaats, wordt vandaag na verbouwing weer geopend. Als tiener heb ik geprobeerd deze mooie ontluchtingskokers te tekenen, maar helaas… de verhoudingen klopten niet. Ik kán ook niet tekenen, schilderen, kleien enzo. Dat creatieve zit ‘em meer in het creatief denken. Daarvoor heb ik eerder de pont over het Noordzeekanaal nodig. De oversteek met de pont gaat langzaam, je hebt uitzicht over het water tot aan de zee en met aandacht en precisie legt de pont aan. Dat stimuleert het denkproces. Maar als ik een opdracht ten noorden van het Noordzeekanaal van een gemeente heb, ben ik toch blij met de tunnel. De tunnel verbindt: deze kant en de overkant en zorgt ervoor dat we elkaar gemakkelijker kunnen bereiken.

0

Blog, Kunst en Cultuur

Nog een keer kwamen we als gemeenteadviseurs van de Protestantse kerk bij elkaar. Veel onderling gesprek over wat was en wat ons te wachten staat. Maar in de kapel van Hydepark vierden we ook. Samen deelden we het verdriet, de dankbaarheid, het vertrouwde en het nieuwe… En toen zag ik de lamp: daar zaten we met elkaar voor de laatste keer. De balken van het plafond bogen zich als armen om ons heen en een gevoel van geborgenheid overviel me. We zijn en blijven geborgen in Gods ‘armen’, een troostrijke gedachte. Eenmaal thuis zie ik er een gezicht in:
Waar we ook gaan, we raken niet uit het zicht van de Ene. Nee, helder is het allemaal niet, maar met dit vertrouwen kan ik het nieuwe jaar in.

0

Blog, Kunst en Cultuur

De broche die ik gekozen heb als ‘logo’ is persoonlijk en uniek. Het vertelt iets over de kijk die ik heb op het werken in de kerk. In een eerste oogopslag is het logo zwart-wit en vormt misschien wel een contrast met de kleurrijkheid van de kerk, van gereformeerde bond tot vrijzinnigheid. Bij nadere beschouwing, een tweede keer (beter) kijken zie je meer. Dit opnieuw kijken vormt een wezenlijk deel van de begeleiding die ik voorsta. Je zou er een stadsplattegrond met verlichte paden in kunnen zien. Er is een diversiteit aan vormen: een hart, twee vormen die elkaar aanvullen en samen een rechthoek vormen, geen één vorm is hetzelfde. De verschillende vormen zijn onderdeel van een groter geheel. Samen vormen ze de broche. Zoals ook in de kerk de diversiteit groot is en we toch allen deel uitmaken van het ene lichaam van Christus.

0

Blog, Kunst en Cultuur

Met dit beeld van de moderne Italiaanse kunstenaar Giuseppe Penone heb ik afscheid genomen van het tienjarig dienstverband binnen de PKN. Met daarbij de volgende overdenking: ‘Soms gaat de groei van een boom noodgedwongen de andere kant op. Soms wordt de boom omgekeerd, maar altijd ontspruit aan de wortel nieuw leven en … de boom staat aan stromend water, tussen hemel en aarde. Het water stroomt altijd weer anders. Het wordt gevoed: een bron uit de aarde of regen uit de hemel. Het water is zelf voeding en staat voor de Tora, die richting geeft aan het leven. Ik word er door gevoed.’

0